polska cyfrowa logotyp

    

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

 

Wsparciem w ramach projektu zostali objęci uczniowie (18) i nauczyciele (9) ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hażlach, tj. Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hażlachu, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kończycach Wielkich oraz Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zamarskach.

Gmina otrzymała w ramach powierzonego grantu dofinansowanie w kwocie 69 999,93 zł, za które zakupiła 27 sztuk laptopów. Zakupiony sprzęt IT został przekazany do szkół zgodnie z indywidualnymi diagnozami potrzeb.

W związku z organizacją zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, szkoły użyczyły laptopy uczniom i nauczycielom do bezpłatnego użytkowania podczas zdalnej nauki.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Całkowita wartość projektu: 69 999,93 zł

Wysokość dofinansowania: 69 999,93 zł 

Okres realizacji projektu: 6 kwietnia 2020 r. – 6 października 2020 r.