Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

„Zamarskie Biesiadowanie”

Gminne Biuro Spisowe w Hażlachu organizuje dyżury

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Dom Przyrodnika ukończony

Wyłączenie energii elektrycznej w Zamarskach

Hażlaska Biblioteka oficjalnie otwarta

Zebrania wiejskie

„Zamarskie Biesiadowanie”

Gminne Biuro Spisowe w Hażlachu organizuje dyżury

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Dom Przyrodnika ukończony

Wyłączenie energii elektrycznej w Zamarskach

Hażlaska Biblioteka oficjalnie otwarta

Zebrania wiejskie

SUBTRASA 24 C
SUBTRASA 124 N
SUBTRASA 13 Z
SUBTRASA 11 Y
TANDEMOWA TRASA ROWEROWA DLA NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH EUROREGIONU „ŚLĄSK CIESZYŃSKI”
„SZLAK ZAMKÓW NAD PIOTRÓWKĄ”

SUBTRASA 24 C

OZNAKOWANIE: KOLOR CZERWONY
KIERUNEK: CIESZYN – KACZYCE – ZEBRZYDOWICE
PRZEBIEG: Cieszyn, Pogwizdów (ul. Cieszyńska, ul. Akacjowa, ul. Ogrodowa), Brzezówka (ul. Zaleska)

Opis trasy:

Pogwizdów (Łysa)
Z ul. Cieszyńskiej skręt w prawo, w podporządkowaną ul. Akacjową, podjazd 150 m. Po 450 m przejazd na wprost przez skrzyżowanie z ul. Szkolną, podjazd 200 m i skręt w lewo w ul. Ogrodową. Po 800 m jazdy następne skrzyżowanie w Brzezówce.

Brzezówka
Skrzyżowanie ul. Ogrodowej z ul. Katowicką i Hażlaską. Przejazd na wprost przez ul. Katowicką w ul. Zaleską przez wieś Brzezówka – odcinek prosty. Po 1400 m kończy się asfalt. Dalej droga utwardzona – po niej 300 m i dojazd do skraju lasu. Drogę przegradza szlaban.

Brzezówka (las Kaczok)
Wjazd do lasu po ominięciu z prawej strony zapory. Poruszamy się po utwardzonej drodze leśnej – odcinek prosty około 400 m, skręcamy w prawo, po 200 m w lewo i po dalszych 250 m również skręcamy w lewo. Na rozdrożu z prawej strony włącza się subtrasa nr 124 N (niebieska) z Kończyc Wielkich.

SUBTRASA 124 N

OZNAKOWANIE: KOLOR NIEBIESKI
ZAKRES: KACZYCE – KOŃCZYCE WIELKIE – DĘBOWIEC
PRZEBIEG: Kaczyce (las „Kaczok”), Kończyce Wielkie (ul. Leśna, ul. Świerkowa, ul. Strażacka, ul. Ks. Kukli, ul. Ks. Olszaka), Hażlach (ul. Skoczowska), Dębowiec (ul. Katowicka)

Opis trasy:

Kończyce Wielkie (Odnóżka)
Z ul. Leśnej przekraczamy na wprost drogę wojewódzką nr 937 z pierwszeństwem przejazdu (ul. Cieszyńska) i wjeżdżamy w ul. Świerkową. Po nietrudnym przejeździe osiągamy płaskowyż z ładnym widokiem na okolicę. Skręcając w lewo wjeżdżamy w utwardzoną ul. Strażacką. 200 m jazdy i przy samotnej brzozie skręt w prawo – rozpoczyna się łagodny (600-metrowy) zjazd po utwardzonej drodze. Następnie skręcamy w prawo i włączamy się do ruchu asfaltowej ul. Ks. Kukli, biegnącej od Wygody. Po chwili most na Wschodnicy, a 300 m dalej skrzyżowanie dróg w centrum Kończyc Wielkich, gdzie zaczyna się ul. Ks. Olszaka.

Kończyce Wielkie (Centrum)
Do ul. Ks. Olszaka z lewej strony dochodzi ul. Kościelna, którą biegnie południkowo Subtrasa Rowerowa nr 13 Z (zielona) z Kończyc Małych do Hażlacha. Mijamy bar i liczne budynki mieszkalne w terenie pofałdowanym – podjazdy i zakręty. Po 900 m kończą się zabudowania Kończyc Wielkich – przejeżdżamy przez most na Piotrówce. Do następnego skrzyżowania (obok stacji paliw „Babilon”) pozostało jeszcze około 600 m – trzeba tylko pokonać dwa zakręty i długi podjazd. Zatrzymujemy się przed znakiem „STOP”.

Kończyce Wielkie (Babilon)
Przecinamy ruchliwą drogę wojewódzką nr 938 Pawłowice Śl. – Cieszyn (ul. Katowicka) i wjeżdżamy na wprost w ul. Skoczowską. Trasa idzie łagodnie w dół, pokonujemy dwa ostre zakręty, opuszczamy Gminę Hażlach a witamy Dębowiec.

SUBTRASA 13 Z

OZNAKOWANIE: KOLOR ZIELONY
ZAKRES: KOŃCZYCE MAŁE - KOŃCZYCE WIELKIE – ZAMARSKI – GUMNA
PRZEBIEG: Kończyce Małe (ul. Bławatkowa), Kończyce Wielkie (ul. Górna, ul. Zamkowa, ul. Kościelna, ul. Długa), Hażlach (ul. Kończycka, ul. Ogrodowa, ul. Główna, ul. Długa, ul. Lipowa, ul. Leśna), Zamarski (ul. Czarne Doły, ul. Szkolna, ul. Cieszyńska, ul. Gumieńska), Gumna

Opis trasy:

Kończyce Wielkie
Wjazd na teren Gminy Hażlach od strony ul. Bławatkowej w Kończycach Małych, dalej ul. Górną 750 m łagodnie pod górę na wysokość ponad 200 m n.p.m. Przy zabudowaniach byłego gospodarstwa stadniny koni skręcamy w prawo w ulicę Zamkową – zjazd w dół. Tracimy na wysokości prawie 40 m na odcinku 700 m. Dojeżdżamy w sąsiedztwo zabytkowych obiektów: zamku i kaplicy zamkowej Opatrzności Bożej. Poniżej zamku przed zakrętem skręcamy w lewo z ulicy Zamkowej. Zjeżdżamy w szutrowy trakt – alejkę na równinnej płaszczyźnie, która biegnie przez 500 m, równolegle do wyżej położonej ul. Dębina. Dojeżdżamy do dużego parkingu w sąsiedztwie boiska sportowego przy ul. Kościelnej. Powyżej zabytkowy drewniany kościół z XVIII wieku p.w. św. Michała Archanioła. Mijamy po lewej Gimnazjum im. Gabrieli hr. Thun, Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte. Dalej przez most na Piotrówce do skrzyżowania z ul. Ks. Kukli i ul. Ks. Olszaka, którymi biegnie Subtrasa Rowerowa 124 N (niebieska) z Kaczyc do Dębowca. Ulicę z pierwszeństwem przejazdu przekraczamy na wprost i wjeżdżamy w ul. Długą. Prawie 600-metrowy podjazd, odcinek w miarę prosty. Po lewej stronie mijamy kapliczkę. Po dalszych 600 m skrzyżowanie w pobliżu wieży triangulacyjnej na wysokości ponad 280 m n.p.m. W prawo odchodzi ul. Pilotów. Nasz szlak prosto dalej ul. Długą. Łagody zjazd, po 300 m bardziej stromy 100-metrowy odcinek. Po nim wypłaszczenie przy przejeździe przez zagajnik z mieszanym drzewostanem. Za nim wjeżdżamy do Hażlacha, gdzie zaczyna się ul. Kończycka, przedłużenie ul. Długiej. Po 300 m skrzyżowanie z bardzo ruchliwą ul. Cieszyńską (drogą wojewódzką 938). Wjeżdżamy na wprost w ul. Ogrodową. Po 200 m w lewo odchodzi ul. Siewna, my jedziemy dalej prosto do skrzyżowania poniżej Urzędu Gminy Hażlach.

Hażlach
Skrzyżowanie ul. Owocowej i Głównej. Z ul. Owocowej włączamy się do ruchu na ul. Główną z pierwszeństwem przejazdu. Po 100 m zjazd do mostku na Piotrówce. Za mostkiem podjazd, skręt w lewo, po 350 m przy okazałych dębach w Hażlachu skręcamy w prawo w ul. Długą z pierwszeństwem przejazdu, po dosłownie kilku metrach skręt w lewo w ul. Lipową (podporządkowaną). Zjazd w dół przez 300 m pomiędzy stawy. Teren na krótko staje się płaski, po czym ponowny podjazd. Skręt w prawo w ul. Leśną. Jedziemy wzdłuż lasu, odcinek ok. 100 m. Wkrótce mijamy ul. Myśliwską, dochodzącą z prawej, nasz szlak biegnie dalej po ul. Leśnej. Zjazd, po prawej stronie stawek, za nim mostek, od którego zaczyna się stromy 200 m podjazd. Droga przechodzi w ulicę Czarne Doły w Zamarskach , staje się kręta. Podjeżdżamy równolegle do skraju lasu, przebywamy jar. Systematycznie wspinamy się na wzniesienia do skrzyżowania dróg przy tzw. Korbelu. Dalej pod górę ulicą Szkolną Z lewej ul. Pasieki dochodzi Subtrasa Rowerowa nr 11Y (żółta) z Dębowca. Teraz jedziemy wspólnie. Po chwili cenny zabytkowy kościół drewniany p.w. św. Rocha w Zamarskach. Przejeżdżamy odcinki kostki brukowej, docieramy do centrum wsi w pobliżu przystanku PKS, Szkoły Podstawowej i OSP. Skrzyżowanie, znak „STOP” na wysokości 390 m n. p. m.

Zamarski (Centrum)
Włączamy się do ruchu w lewo na drogę do Cieszyna (ul. Cieszyńska) razem z subtrasą 11Y (żółta). Objeżdżamy od lewej z drugiej strony drewniany kościółek. Po 400 m skrzyżowanie Zamarski Krzepty. Żółty szlak rowerowy nr 11 Y odbija w prawo w kierunku Cieszyna (dalej ul. Cieszyńską). Nasz szlak skręca w lewo do Gumien ul. Gumieńską. Stąd bardzo pouczający widok na Beskid Śląski. Zjazd, pokonujemy zakręty. Trasa falista. Po 1300 m od centrum Zamarsk opuszczamy na kulminacji 382 m n. p. m. Gminę Hażlach i wjeżdżamy do Gminy Dębowiec.

SUBTRASA 11 Y

OZNAKOWANIE: KOLOR ŻÓŁTY
KIERUNEK: SKOCZÓW – DĘBOWIEC – ZAMARSKI – CIESZYN
PRZEBIEG: Gumna, Zamarski (ul. Pasieki, ul. Cieszyńska), Cieszyn

Opis trasy:

Wjazd od strony drogi Gumna – Dębowiec na ulicę Pasieki. Asfaltowa droga biegnie przez 700 m w dół. Drogę przecina potok Lutnia, który przekraczamy brodem. Zaczyna się stromy podjazd przez 1700 m aż do skrzyżowania z ul. Szkolną, którą od Hażlacha biegnie Subtrasa Rowerowa 13 Z (zielona). Ul. Szkolną podjazd w górę do ul. Cieszyńskiej. Przez centrum Zamarsk aż do skrzyżowania z podporządkowaną ul. Gumieńską obie trasy biegną razem. Tam skręcamy w prawo w kierunku Cieszyna. Mijamy zakład przetwórstwa pasz, zakręt o 90 stopni w lewo, za chwilę taki sam zakręt w prawo. Ulica biegnie w dół. Po prawej stronie mijamy kościół ewangelicki. Jeszcze 100 m w dół i dalej trasa biegnie po równym terenie aż do Pikiet, za którymi zaczyna się Cieszyn.

TANDEMOWA TRASA ROWEROWA DLA NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH EUROREGIONU „ŚLĄSK CIESZYŃSKI”

OZNAKOWANIE: KOLOR ŻÓŁTY I SYMBOL ROWERU TANDEM
KIERUNEK: PĘTLA KACZYCE GÓRNE – KOŃCZYCE WIELKIE – KOŃCZYCE MAŁE – KACZYCE DOLNE – KACZYCE GÓRNE
PRZEBIEG: Kaczyce Górne (las „Kaczok”), Brzezówka (ul. Zaleska, ul. Leśna, ul. Żniwna), Kończyce Wielkie (ul. Cieszyńska, ul. Świerkowa, ul. Strażacka, ul. Ks. Kukli, ul. Kościelna, ul. Zamkowa, ul. Górna), Kończyce Małe

Opis trasy:

20-kilometrowa trasa w większości przebiega przez opisane wyżej subtrasy Euroregionu „Śląsk Cieszyński”. W lesie „Kaczok” biegnie od Kaczyc Górnych subtrasą 124 N (niebieska) i skręca w prawo na subtrasę 24 C (czerwona) do ul. Zaleskiej w Brzezówce. Zjazd z tej subtrasy w lewo na ul. Leśną, prosto przez skrzyżowanie z ul. Skrajną do ul. Żniwnej. W Kończycach Wielkich wjazd na ul. Cieszyńską (droga wojewódzka 937), z której zjazd w prawo na ul. Świerkową, którą przebiega subtrasa 124 N (niebieska). Dalej razem w lewo na ul. Strażacką, która łączy się później z ul. Ks. Kukli. W prawo do skrzyżowania w centrum Kończyc Wielkich i zjazd w lewo w ul. Kościelną, po której przebiega od Kończyc Małych subtrasa 13 Z (zielona). Z ul. Kościelnej przejazd szutrową alejką do ul. Zamkowej. Następnie skręt w prawo i podjazd pod górę, gdzie z lewej strony jest ul. Górna. Trasa biegnie teraz ul. Górną aż do granicy z Kończycami Małymi w Gminie Zebrzydowice.

SZLAK ZAMKÓW NAD PIOTRÓWKĄ”
Pieszo-rowerowa Polsko-Czeska Ścieżka Dziedzictwa Kulturowego

Uwaga: Prowadzi z Piotrowic w Republice Czeskiej przez Marklowice Górne, Zebrzydowice Dolne i Górne, Kończyce Małe do Kończyc Wielkich. Na terenie Gminy Hażlach zaczyna się w Kończycach Wielkich na ul. Górnej. Dalej przebiega tą samą drogą jak wyżej opisana Subtrasa Rowerowa Euroregionu „Śląsk Cieszyński” 13 Z (zielona) z Kończyc Małych przez Hażlach i Zamarski do Gumien.

Opis szlaków rowerowych postał w oparciu o dokumentację opracowaną na zlecenie Stowarzyszenia „Olza”.

psr 2020 

aplikacja lgd ck

 projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

Powszechny Spis Rolny 2020

GRAFIKA PSR 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu
w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych
w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.

 

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

 

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

 

Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:

 • użytkowników gospodarstw rolnych;
 • rodzaju użytkowanych gruntów;
 • powierzchni użytkowanych gruntów;
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
 • rodzaju budynków gospodarskich;
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
 • nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

 

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

 • poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/;
 • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99;

a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:

 • bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego;
 • korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego
  w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.

 

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/.

dobry start 2018 baner

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminyInternetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

Polecamy

Media o nas

"Dożynki Gminy Hażlach"
"Hażlach szuka pamiątek"
"Powstaje pomnik hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein"
"Święta plonów"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca