Szanowni Mieszkańcy, przypominamy iż corocznie w okresie rozliczeń podatkowych z fiskusem (do 30 kwietnia danego roku za rok poprzedni) każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP), wspierając w ten sposób realizację jakiegoś ważnego celu społecznego.

W tym celu w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) należy wypełnić odpowiednią rubrykę. Rubryki zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”. Należy wpisać tam nazwę i numer, pod którym w Krajowym Rejestrze Sądowym widnieje organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku. Po wyliczeniu wysokości podatku do zapłacenia w danym, wpisać należy kwotę, którą zamierzamy przekazać dla OPP. Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Dlatego zachęcamy do wspierania w ten sposób niżej wymienionych OPP z  terenu gminy Hażlach oraz tych organizacji, których podopieczni są mieszkańcami naszej gminy.

 

Wyciąg z Wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn zm.) zawierający OPP z terenu Gminy Hażlach, na rzecz których można przekazać 1 %  należnego podatku dochodowego od osób fizycznych
 
 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku, numer KRS 0000063162

Ludowy Klub Sportowy „Victoria-Polifarb” w Hażlachu, numer KRS 0000116161

Stowarzyszenie „Lutnia”, numer KRS 0000118947

Ludowy Klub Sportowy „Błyskawica” Kończyce Wielkie, numer KRS 0000135021

oraz

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
numer KRS 0000116212


1) ze wskazaniem na OSP Brzezówka, ul. Hażlaska 8a, 43-418 Pogwizdów


2) ze wskazaniem na OSP Hażlach, ul. Główna 45, 43-419 Hażlach


3) ze wskazaniem na OSP Kończyce Wielkie, ul. Ks. Olszaka 2, 43-419 Hażlach


4) ze wskazaniem na OSP Pogwizdów, ul. Cieszyńska 84, 43-418 Pogwizdów


5) ze wskazaniem na OSP Rudnik, ul. Centralna 37, 43-419 Hażlach


6) ze wskazaniem na OSP Zamarski, ul. Główna 1, 43-419 Hażlach


*           *          *

Zainteresowane osoby zachęcamy do kontaktu z Gminnym Centrum Informacji Urzędu Gminy Hażlach, ul.  Główna 57 (wejście od strony parkingu), tel. 33 852 23 63, celem wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w  którym można podawać informacje o  organizacjach pożytku publicznego z  terenu gminy Hażlach lub o  takich organizacjach, których podopieczni są mieszkańcami naszej gminy. Przy wypełnianiu formularza należy pamiętać o podaniu nazwy organizacji, numeru KRS oraz informacji dodatkowych, takich jak: przypisany numer i  nazwisko wybranego podopiecznego.