Uchwała nr V/36/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (do pobrania)                   

Uzasadnienie do projektu uchwały antysmogowej przyjęte 30.03.2017 r. przez Zarząd Województwa Śląskiego (do pobrania)

Poradnik "Uchwała antysmogowa - co należy wiedzieć" (do pobrania)  

Uchwała antysmogowa dla Śląskiego! (infografika do pobrania) 

Materiały edukacyjne ramach kampanii informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego „Mogę zatrzymać smog” (wybór infografiki)

Broszura "Mogę zatrzymać smog" (do pobrania)