Informacje (dane pomiarowe) na temat jakości powietrza można znaleźć na następujących stronach internetowych:

 

 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach    

System monitoringu jakości powietrza w Województwie Śląskim   


Czujnik Airly: mierniki zanieczyszczenia powietrza
W naszej gminie czujniki powietrza sieci Airly zostały zamontowane na terenie oczyszczalni ścieków w Hażlachu oraz na budynku Biblioteki w Pogwizdowie. Aktualne pomiary z tych punktów są dostępne pod poniższymi linkami:

Punkt pomiarowy w Hażlachu, ul. Karnowiec
Punkt pomiarowy w Pogwizdowie, ul. Katowicka