Uchwała Nr V/38/2018 Rady Gminy Hażlach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach (do pobrania)

Uchwała Nr I/1/2020 Rady Gminy Hażlach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/38/2018 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach (do pobrania)

Wniosek o przyznanie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach (do pobrania)        

Wniosek o wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub w lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach (do pobrania)    

Program priorytetowy "Czyste Powietrze"