Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

Wspomnienie profesora Wiktora Wawrzyczka (1911-1969)

„Zamarskie Biesiadowanie”

Gminne Biuro Spisowe w Hażlachu organizuje dyżury

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Dom Przyrodnika ukończony

Wyłączenie energii elektrycznej w Zamarskach

Hażlaska Biblioteka oficjalnie otwarta

Wspomnienie profesora Wiktora Wawrzyczka (1911-1969)

„Zamarskie Biesiadowanie”

Gminne Biuro Spisowe w Hażlachu organizuje dyżury

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Dom Przyrodnika ukończony

Wyłączenie energii elektrycznej w Zamarskach

Hażlaska Biblioteka oficjalnie otwarta


Powiat Cieszyński nagrodził i wyróżnił sportowców oraz placówki oświatowe najlepiej reprezentujące w roku 2018 nasz region na sportowych arenach. Uroczysta Gala Sportu z udziałem przedstawicieli władz powiatu, gminnych władz samorządowych, dyrektorów szkół odbyła się 3 października w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Podobnie jak w latach poprzednich w gronie tym znaleźli się także mieszkańcy Gminy Hażlach. Spotkanie było połączone z obchodami 20-lecia organizacji w Powiecie Cieszyńskim współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

 

gala sportu 2019

Przedstawiciele Gminy Hażlach uczestniczący w uroczystości w Starostwie Powiatowym w Cieszynie (od lewej): przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy Anna Chwolek, Małgorzata Błaszczyk, Filip Czupil, ojciec Balbiny Sikory, dyrektor SP w Pogwizdowie Dorota Sobieska oraz nauczyciele wychowania fizycznego w tej szkole, Ireneusz Nowak i Cezary Kałużny. Na zdjęciu brakuje Mai Chamot, Balbiny Sikory i Mateusza Herrmana o Fot. RŻ


W klasyfikacji Igrzysk Dzieci trzecie miejsce, po Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie oraz Szkole Podstawowej nr 1 w Wiśle, zajęła Szkoła Podstawowa im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie. Wyróżnienia za wysokie osiągnięcia sportowe odebrało pięciu naszych mieszkańców: Maja Chamot, Balbina Sikora, Małgorzata Błaszczyk, Mateusz Herrman i Filip Czupil.

Oto sportowe dokonania wyżej wymienionych młodych sportowców :

Maja Chamot, lekka atletyka, Międzyszkolny Klub Sportowy Ustroń, I miejsce w skoku o tyczce Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce, I miejsce w skoku o tyczce Mistrzostw Śląska, rekordzistka Śląska w skoku o tyczce w kat. młodziczki – 366 cm,

Balbina Sikora, pływanie, Klub Sportowy Nautilus Jastrzębie Zdrój, III miejsce w gr. wiekowej senior na dystansie 400 m BF, II miejsce w gr. wiekowej do lat 17 na dystansie 200 m BF, I miejsce w gr. wiekowej do lat 15 na dystansie 100 m BF, II miejsce w gr. wiekowej do lat 15 na dystansie 50 m BF podczas Mistrzostw Polski Seniorów i Juniorów w pływaniu w płetwach w Gliwicach, I miejsce na dystansie 400 m BF, I miejsce na dystansie 200 m BF podczas Finswimming European Junior Cup w Gliwicach; II miejsce na dystansie 200 m BF podczas 3 rundy Pucharu Świata Finswimming w Lipsku, III miejsce na dystansie 200 m BF podczas finału Pucharu Świata Finswimming w Phuket,

Małgorzata Błaszczyk, ju-jitsu, Uczniowski Klub Sportowy Nakano Pogwizdów, I miejsce Mistrzostw Polski Młodzieżowców w Ju-Jitsu, I miejsce Pucharu Polski Młodzieżowców w Ju-Jitsu, V miejsce Mistrzostw Europy Młodzieżowców w Ju-Jitsu, V miejsce podczas Dutch Open w Ju-Jitsu w Holandii,

Mateusz Herrman, ju-jitsu, Uczniowski Klub Sportowy Nakano Pogwizdów, I miejsce Mistrzostw Polski Juniorów w Ju-Jitsu, II miejsce Mistrzostw Europy Młodzieżowców w Ju-Jitsu, III miejsce podczas Dutch Open w Ju-Jitsu w Holandii,

Filip Czupil, ju-jitsu, Uczniowski Klub Sportowy Nakano Pogwizdów, I miejsce Mistrzostw Polski Kadetów w Ju-Jitsu, III miejsce Pucharu Europy Kadetów w Holandii, VII miejsce Pucharu Świata Kadetów w Grecji.

 

Pełna informacja oraz galeria zdjęć na www.powiat.cieszyn.pl

 

psr 2020 

aplikacja lgd ck

 projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

Powszechny Spis Rolny 2020

GRAFIKA PSR 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu
w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych
w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.

 

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

 

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

 

Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:

 • użytkowników gospodarstw rolnych;
 • rodzaju użytkowanych gruntów;
 • powierzchni użytkowanych gruntów;
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
 • rodzaju budynków gospodarskich;
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
 • nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

 

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

 • poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/;
 • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99;

a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:

 • bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego;
 • korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego
  w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.

 

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/.

dobry start 2018 baner

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminyInternetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

Polecamy

Media o nas

"Dożynki Gminy Hażlach"
"Hażlach szuka pamiątek"
"Powstaje pomnik hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein"
"Święta plonów"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca