Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Zebrania wiejskie

Informacja o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu i Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta za 2019 rok

Pomnik ofiar niemieckiego nazizmu w Kończycach Wielkich

Kolejne laptopy do nauki zdalnej dla szkół

Kampania informacyjna "Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI"

Przerwa w dostawie wody w Pogwizdowie

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Zebrania wiejskie

Informacja o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu i Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Wójta za 2019 rok

Pomnik ofiar niemieckiego nazizmu w Kończycach Wielkich

Kolejne laptopy do nauki zdalnej dla szkół

Kampania informacyjna "Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI"

Przerwa w dostawie wody w Pogwizdowie


Zgodnie z uchwałą Nr IV/31/2014 Rady Gminy Hażlach z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie terminu zgłaszania kandydatów do wyróżnienia Laurem Srebrnej Cieszynianki termin zgłaszania kandydatów do wyróżnienia przez Gminę Hażlach Laurem Srebrnej Cieszynianki  wyznaczony został na dzień 15 września 2019 roku.

Regulamin procedury wyłaniania laureatów Samorządów Ziemi Cieszyńskiej pn. „Laury Ziemi Cieszyńskiej” stanowi, że prawo zgłaszania kandydatów do tego wyróżnienia przysługuje wszystkim działającym na terenie gminy Hażlach stowarzyszeniom, organizacjom, radom sołeckim i osiedlowym oraz wójtowi gminy.

Każdy z wymienionych wyżej podmiotów posiada prawo zgłoszenia jednego kandydata w danym roku kalendarzowym. Kandydatem może być każdy mieszkaniec gminy Hażlach, który nie był jeszcze odznaczony tym wyróżnieniem.

Zgłoszenie kandydata powinno być dokonane na piśmie i zawierać nazwę podmiotu zgłaszającego oraz szczegółowe uzasadnienie zgłoszenia kandydata.

Do zgłoszenia należy dołączyć skrócony życiorys kandydata, jak również potwierdzone własnoręcznym podpisem oświadczenie kandydata zawierające zgodę na zgłoszenie do wyróżnienia i ujawnienia danych osobowych włącznie z zamieszczeniem informacji w środkach masowego przekazu.

W załączeniu dostępny jest wzór zgłoszenia, który po wypełnieniu i podpisaniu przez kandydata należy złożyć wraz z ww. dokumentami.    

Dokonując wyboru laureata Rada Gminy Hażlach będzie brała pod uwagę przede wszystkim szczególne zasługi dla społeczności, w której działają kandydaci a zwłaszcza wniesienie przez nich i propagowanie nowych, pozytywnych wartości będących godnymi naśladowania i stanowiące wzór dla innych.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 13 września br. w Urzędzie Gminy Hażlach w pokoju nr 5 na I piętrze, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 7.00 – 15.00, w środy w godz. 7.00 – 17.00, w piątki w godz. 8.00 – 14.00.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie kandydatów do wyróżnienia Laurem Srebrnej Cieszynianki.

Przewodniczący
Rady Gminy Hażlach
Sławomir Kolondra

 

 

Pełna treść powyższej informacji (w formacie pdf)   

Wzór zgłoszenia kandydata do pobrania (w formacie doc)

Wydarzenia

psr 2020 

 projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

dobry start 2018 baner

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminyInternetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

Polecamy

Media o nas

"Dożynki Gminy Hażlach"
"Hażlach szuka pamiątek"
"Powstaje pomnik hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein"
"Święta plonów"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca