logotyp efr prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Gmina Hażlach otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej 637 033 S – ul. Spacerowej w Kończycach Wielkich”.

Celem operacji jest poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców  wsi Kończyce Wielkie do usług publicznych (piekarnia - sklep spożywczy) poprzez przebudowę odcinka drogi o długości 815 mb.

Operacja jest współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 


spacerowa 2017
Ulica Spacerowa w Kończycach Wielkich o Fot. GK