Informacje o zamówieniach publicznych Gminy Hażlach są
dostępne w BIP