Wnioskodawca:

Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, nr KRS 0000059459,  Prezes Zarządu Adam Szulc, petycja z dnia 06.02.2017 r.:
Odwzorowanie cyfrowe petycji (w formacie pdf)

 


Wnioskodawcy:

Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, nr KRS 0000059459,  Prezes Zarządu Adam Szulc, petycja z dnia 13.09.2018 r.;

S4E S.A., ul. Samuela Lindego 1C, 30-148 Kraków, Spółka zarejstrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000034998 , NIP: 676-21-80-819, REGON: 356267368:  
Odwzorowanie cyfrowe petycji (w formacie pdf)

 

Wnioskodawca:

Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, nr KRS 0000059459,  Prezes Zarządu Adam Szulc, petycja z dnia 20.09.2018 r.:
Odwzorowanie cyfrowe petycji (w formacie pdf)

Załączniki:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2