Wnioskodawca: Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa, nr KRS 0000059459,  Prezes Zarządu Adam Szulc, petycja z dnia 06.02.2017 r.:     

Odwzorowanie cyfrowe petycji (w formacie pdf)