Wykaz podmiotów uprawnionych do wykonywania usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych (płynnych) na terenie Gminy Hażlach

 /Plik z wykazem do pobrania/

 

 

Do pobrania:


Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych

Oświadczenie o braku zaległości podatkowych i w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne