Uchwała Nr III/18/2016 Rady Gminy Hażlach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Hażlach (do pobrania)

Uchwała Nr V/44/2018 Rady Gminy Hażlach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Hażlach przyjętym uchwałą Rady Gminy Hażlach nr III/18/2016 z dnia 30 marca 2016 roku (do pobrania)