Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

Ankieta dla miłośników książek

Uznanie dla pisarki z Kończyc Wielkich

Przedszkolaki na medal

Kolejne inwestycje oświatowe

Zaproszenie na „Sztandary Niepodległości”

Przewodnik „Po Cieszyńskiej Krainie”

Uwaga: akcja przewonienia gazu w dniach 12-14.11.2018 r.

Zaproszenie do złożenia ofert na zakup, dostawę i montaż urządzeń i oprogramowania do elektronicznej obsługi rady gminy

Ankieta dla miłośników książek

Uznanie dla pisarki z Kończyc Wielkich

Przedszkolaki na medal

Kolejne inwestycje oświatowe

Zaproszenie na „Sztandary Niepodległości”

Przewodnik „Po Cieszyńskiej Krainie”

Uwaga: akcja przewonienia gazu w dniach 12-14.11.2018 r.

Zaproszenie do złożenia ofert na zakup, dostawę i montaż urządzeń i oprogramowania do elektronicznej obsługi rady gminy

Ukazały się Zarządzenia nr 0050.49.2013 oraz nr 0050.51.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 14.02.2013 r. w sprawie przyznanych kwot dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Pełna treść Zarządzeń w zakładce "Organizacje pozarządowe"/"Ogłoszenia aktualne" (do pobrania).           

W sobotę 23 lutego o godz. 17.00 w Salce Spotkań w budynku OSP w Zamarskach odbędzie się pierwsza z czterech zaplanowanych w ramach obchodów 790-lecia wsi prelekcji p. Rudolfa Mizi pt. „Z przeszłości Zamarsk…”. Serdecznie zapraszają organizatorzy: Rada Sołecka i Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu.

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy Hażlach 

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych np. pralki, telewizory, komputery, radia, lodówki, zużyte świetlówki, drobny sprzęt AGD  jest zbierany bezpłatnie od właścicieli nieruchomości zamieszkanych z terenu gminy Hażlach w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który jest czynny  

PONIEDZIAŁKI w godz. 8.00 – 13.00, BRZEZÓWKA UL. ŻNIWNA 9,
ŚRODY              w godz. 11.00 – 16.00, CIESZYN, UL. FRYSZTACKA 145,
SOBOTA            w godz. 7.00 - 12.00, CIESZYN, UL. FRYSZTACKA 145.


Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155) sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju (art. 42 ust.1). Również prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna, do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu.

Dwa razy w roku jest organizowana zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych sprzed nieruchomości zamieszkanych (posiadających złożoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

 

Hażlach cz. 1:  9 lutego i 5 października 2015 r.
Hażlach cz. 2:  10 lutego i 6 października 2015 r.
Brzezówka:  11 marca i 15 września 2015 r.
Pogwizdów cz. 1:  12 marca i 1 października 2015 r.
Pogwizdów cz. 2:  13 marca i 2 października 2015 r.
Kończyce Wielkie cz. 1:  9 lutego i 5 października 2015 r.
Kończyce Wielkie cz. 2:  10 lutego i 6 października 2015 r.
Rudnik:  11 marca i 15 września 2015 r.
Zamarski:  12 marca i 1 października 2015 r.

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 


 

 
 

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu

 

Sprawozdanie za 2012 rok (do pobrania)

 

W 2013 roku w gminie Hażlach ogółem zebrano:
 

tabela2013 1 min f7a87

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
 

Ppmts = 34,67 %


Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

TR = 0

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676) jeżeli
TR = PR albo TR < PR - poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym został osiągnięty.

PR oznacza poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia [%].

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

tabela2013 2 min 7d075

 

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Hażlach zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
 
 
°  Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych przy ul. Szybowej 44 w Knurowie prowadzona przez  P.P.H.U. KOMART Sp. z o.o. ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów
°  Instalacja zastępcza  -  Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnego zbierania prowadzona przez Zakład Gospodarki odpadami „EKO MAR” przy ul. Rozwojowej 1 w Jastrzębiu Zdroju
°  Instalacja zastępcza - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnego zbierania  przy ul. Dębina 36 w Jastrzębiu Zdroju prowadzona przez COFINCO-POLAND Sp. z o.o. ul. Graniczna 29, 40-950 Katowice
°  Instalacja zastępcza - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych TROS-EKO przy ul. Przemysłowej 12 w  Goleszowie, prowadzona przez Zakład Oczyszczania Miasta TROS-EKO Sp. z o.o., ul. Bażantów 17, 43-450 Ustroń
°  Instalacja zastępcza -  Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych przy ul. Norwida 34 w Jastrzębiu Zdroju, prowadzona przez PST „TRANSGÓR” S.A., ul. Jankowicka 9, 44- 201 Rybnik
°  Instalacja zastępcza Składowisko odpadów komunalnych w Rybniku, ul. Oskara Kolbergera 67, zarządzana przez Rybnickie Służby Komunalne, ul. Jankowicka 41b, 44-200 Rybnik
 
 

 

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest czynny w:

PONIEDZIAŁKI     w godz.  8.00 – 13.00, BRZEZÓWKA, UL. ŻNIWNA 9,
ŚRODY                  w godz. 11.00 – 16.00, CIESZYN, UL. FRYSZTACKA 145,
SOBOTY                w godz. 7.00 - 12.00, CIESZYN, UL. FRYSZTACKA 145.   

W PSZOK bezpłatnie odbierane są:

 1. Przeterminowane leki (tabletki, maści, leki w aerozolu, syropy) oraz opakowania po nich
 2. Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, zużyte oleje itp.)
 3. Zużyte baterie i akumulatory
 4. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (np. sprzęt AGD i RTV, świetlówki z rtęcią, komputery itp.)
 5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 6. Zużyte opony (także z ciągników rolniczych)
 7. Opakowania po farbach, lakierach
 8. Tworzywa sztuczne (w tym plastikowe elementy samochodowe, np. zderzaki, folie z sianokiszonek)
 9. Szkło (w tym szkło okienne i szyby samochodowe)
 10. Papier i tektura
 11. Popiół
 12. Odpady ulegające biodegradacji i zielone
 13. Odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie.
 

projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

Pochmurno

10°C

Hażlach

Pochmurno

Wilgotność: 81%

Wiatr: 14.48 km/h

 • 20 Paź 2018

  Miejscowe opady 12°C 5°C

 • 21 Paź 2018

  Miejscowe opady 10°C 4°C

dobry start 2018 baner

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminyInternetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

Polecamy

Media o nas

"O budżecie gminy Hażlach"
"Złote i diamentowe pary"
"Gmina Hażlach pnie się w górę"
"Kto śpiewa - dwa razy się modli"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca