Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

Otwarcie „Ścieżki zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein”

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

Lutnia Bike Marathon w Zamarskach

Dyżur eksperta ZUS w sprawie nowych przepisów emerytalnych

"Zamarskie Biesiadowanie"

XV Regionalne Dni Rybactwa

Leszek Banot – sołtys, który rozświetli Brzezówkę

Dzień Sportu w Hażlachu

Otwarcie „Ścieżki zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein”

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

Lutnia Bike Marathon w Zamarskach

Dyżur eksperta ZUS w sprawie nowych przepisów emerytalnych

"Zamarskie Biesiadowanie"

XV Regionalne Dni Rybactwa

Leszek Banot – sołtys, który rozświetli Brzezówkę

Dzień Sportu w Hażlachu

 


OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

 

2016

 

Zarządzenie nr 0050.393.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - udzielenie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach


Zarządzenie nr 0050.378.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2017 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja i przeprowadzanie profilaktyczno-sportowych zajęć popołudniowych, organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach


Zarządzenie nr 0050.377.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych w zakresie pożytku publicznego


Zarządzenie nr 0050.364.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej - udzielenie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach

 

Zarządzenie nr 0050.301.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 października 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – udzielenie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach

 

Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

 

Zarządzenie nr 0050.253.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 13 września 2016 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej - udzielenie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach


Zarządzenie nr 0050.226.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – udzielenie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach

Zarządzenie nr 0050.225.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie nr 0050.203.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2016 roku


Zarządzenie nr 0050.202.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2016 roku


Informacja Wójta Gminy Hażlach o przyjęciu rezygnacji Ludowego Klubu Tenisa Stołowego Victoria Hażlach z dotacji


Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 


Zarządzenie nr 0050.99.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 

 

Zarządzenie nr 0050.78.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - udzielenie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach             

 

Zarządzenie nr 0050.72.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

Zarządzenie nr 0050.24.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2016 roku

Zarządzenie nr 0050.23.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2016 roku

Zarządzenie nr 0050.6.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych


Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016  
        

 

 

2015

  

 

Zarządzenie nr 0050.39.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyznania dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Zarządzenie nr 0050.30.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie nr 0050.29.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ogłoszenie w sprawie udzielenia dotacji z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie nr 0050.20.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym         

Zarządzenie nr 0050.19.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie nr 0050.115.2015 Wójta Gminy Hażlach z dn. 30 marca 2015r. w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie nr 0050.116.2015 Wójta Gminy Hażlach z dn. 30 marca 2015r. w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie nr 0050.122.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 1 kwietnia 2015 rok w sprawie przyznania dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

  

  

2014 

 

Pismo z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych (Zarządzenie nr 050.374.2015 Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 grudnia 2014 roku)               

Zarządzenie nr 0050.375.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2015 roku

Zarządzenie nr 0050.374.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych

Zarządzenie nr 0050.373.2014 Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie: regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach 

Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku

Zarządzenie nr 0050.46.2014 Wójta Gminy Hażlach z dn. 28 stycznia 2014 r. w sprawie: przyznanych kwot dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Zarządzenie nr 0050.41.2014 Wójta Gminy Hażlach z dn. 22 stycznia 2014 r. w sprawie: przyznanych kwot dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Zarządzenie nr 0050.17.2014 Wójta Gminy Hażlach z dn. 7 stycznia 2014 r. w sprawie: udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie nr 0050.16.2014 Wójta Gminy Hażlach z dn. 7 stycznia 2014 r. w sprawie: udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

2013

 

Zarządzenie nr 0050.29.2013 Wójta Gminy Hażlach z dn. 30 stycznia 2013 r. w sprawie: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych

 

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.29.2013 Wójta Gminy Hażlach z dn. 30 stycznia 2013 r. w sprawie: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych (ogłoszenie)

 

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.29.2013 Wójta Gminy Hażlach z dn. 30 stycznia 2013 r. w sprawie: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych (formularz zgłoszeniowy)

 

Zarządzenie nr 0050.48.2013 Wójta Gminy Hażlach z dn. 14 lutego 2013 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

 

Ogłoszenie o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

 

Formularz konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

 

Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania

 

Zarządzenie nr 0050.49.2013 Wójta Gminy Hażlach z dn. 14 lutego 2013 r. w sprawie: przyznanych kwot dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 

Zarządzenie nr 0050.50.2013 Wójta Gminy Hażlach z dn. 14 lutego 2013 r. w sprawie: regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach

 

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.50.2013 Wójta Gminy Hażlach z dn. 14 lutego 2013 r. w sprawie: regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach

 

Zarządzenie nr 0050.51.2013 Wójta Gminy Hażlach z dn. 14 lutego 2013 r. w sprawie: przyznanych kwot dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.91.2013 Wójta Gminy Hażlach z dn. 19 kwietnia 2013 r. w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2013 roku (ogłoszenie otwartego konkursu)

 

Zarządzenie nr 0050.104.2013 Wójta Gminy Hażlach z dn. 9 maja 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Zarządzenie nr 0050.113.2013 Wójta Gminy Hażlach z dn. 16 maja 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia przeglądów ogrodów w konkursie „Piękne ogrody wizytówką Gminy Hażlach”

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach o rozstrzygnięciu w dn. 22.05.2013 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach na rok 2013 z zakresu Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na temat: Organizacja zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym

 

Zarządzenie nr 0050.122.2013 Wójta Gminy Hażlach z dn. 23 maja 2013 r. w sprawie: udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Zarządzenie nr 0050.148.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 czerwca 2013 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2013 roku

Zarządzenie nr 0050.149.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 czerwca 2013 r. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2013 roku

 

Zarządzenie nr 0050.171.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

Zarządzenie nr 0050.172.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach o rozstrzygnięciu w dniu 18 lipca 2013 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach na 2013 rok z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej nt. Organizacja zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach o rozstrzygnięciu w dniu 18 lipca 2013 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach na 2013 rok z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym nt. Zorganizowanie i przeprowadzenie profilaktycznych zajęć popołudniowych dla dzieci i młodzieży sołectwa Rudnik

 

Zarządzenie nr 0050.183.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 17 lipca 2013 roku w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Hażlach z dnia 4 lipca 2013 roku dotyczącego powołania Komisji Konkursowej

 

Zarządzenie nr 0050.184.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Zarządzenie nr 0050.185.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

  

Zarządzenie nr 0050.192.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050.122.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Zarządzenie nr 0050.260.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 października 2013 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych     

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.260.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 października 2013 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych (ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach o konsultacji projektu  uchwały Rady Gminy Hażlach)     

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.260.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 października 2013 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych (formularz zgłaszania opinii)

 

Projekt uchwały - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

Projekt uchwały załacznik nr 1 - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku”

 

Zarządzenie nr 0050.310.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie: regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach      

  

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.310.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie: regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach (Regulamin otwartych konkursów ofert)

 

Zarządzenie nr 0050.311.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych

    

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.311.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych (ogłoszenie)

 

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.311.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie: zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych (formularz zgłoszeniowy)

 

Zarządzenie nr 0050.312.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2014 roku

 

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.312.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2014 roku (ogłoszenie)

 

Zarządzenie nr 0050.345.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

  

Zarządzenie nr 0050.346.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

  

2012

 

Zarządzenie nr 6/2012 Wójta Gminy Hażlach z dn. 3 stycznia 2012 r. w sprawie: regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach
Załącznik do Zarządzenia nr 6/2012 Wójta Gminy Hażlach z dn. 3 stycznia 2011 r.
Zarządzenie nr 7/2012 Wójta Gminy Hażlach z dn. 3 stycznia 2012 r. w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizacji zadań publicznych Gminy Hażlach w 2012 roku 
Załącznik do Zarządzenia nr 7/2012 Wójta Gminy Hażlach z dn. 3 stycznia 2012 r.
Zarządzenie nr 0050.35.2012 Wójta Gminy Hażlach z dn. 27 stycznia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej z zakresu ochrony i promocji zdrowia  
Zarządzenie nr 0050.41.2012 Wójta Gminy Hażlach z dn. 30 stycznia 2012 r. w sprawie: udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia 
Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach z dn. 31 stycznia 2012 r.: rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach na rok 2012  
Zarządzenie nr 0050.54.2012 Wójta Gminy Hażlach z dn. 7 lutego 2012 r. w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2012 r.   
Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach z dn. 7 lutego 2012 r.: otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2012 r.    
Zarządzenie nr 0050.59.2012 Wójta Gminy Hażlach z dn. 14 lutego 2012 r.w sprawie: przyznanych kwot dotacji w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach z dn. 29 czerwca 2012 r.: rozstrzygnięcie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach na rok 2012
Zarządzenie nr 0050.181.2012 Wójta Gminy Hażlach z dn. 29  czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu
Zarządzenie nr 0050.182.2012 Wójta Gminy Hażlach z dn. 29  czerwca 2012 r. w sprawie: udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu
Zarządzenie nr 0050.188.2012 Wójta Gminy Hażlach z dn. 4 lipca 2012 r. w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2012 roku
Załącznik do Zarządzenia nr 0050.188.2012 Wójta Gminy Hażlach z dn. 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie nr 0050.226.2012 Wójta Gminy Hażlach z dn. 2 sierpnia 2012 r. w sprawie: udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej

Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach z dn. 2 sierpnia 2012 r.: rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach na rok 2012

Zarządzenie nr 0050.302.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 19 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.302.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 19 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.302.2012 Wójta Gminy Hażlach z dnia 19 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
Projekt programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji: Projekt programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku

 

 

 2011 

Zarządzenie nr 33/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 14 stycznia 2011 r. w sprawie: regulaminu otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach
Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 14 stycznia 2011 r.
Zarządzenie nr 34/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 14 stycznia 2011 r. w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2011 roku
Załącznik do Zarządzenia nr 34/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 14 stycznia 2011 r.
Zarządzenie nr 38/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 8 lutego 2011 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej z zakresu upowszechniania kultury i sportu 
Zarządzenie nr 39/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 8 lutego 2011 r. w sprawie: udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu     
Zarządzenie nr 43/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 14 lutego 2011 r. w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizacji zadań publicznych Gminy Hażlach w 2011 roku 
Załącznik do Zarządzenia nr 43/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 14 lutego 2011 r.
Zarządzenie nr 51/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 22 lutego 2011 r. w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizacji zadań publicznych Gminy Hażlach w 2011 roku
Załącznik do Zarządzenia nr 51/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 22 lutego 2011 r.
Zarządzenie nr 77/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 18 marca 2011 r. w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej
Zarządzenie nr 78/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 18 marca 2011 r. w sprawie: udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
Zarządzenie nr 79/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 22 marca 2011 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej    
Załącznik do Zarządzenia nr 79/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 22 marca 2011 r.
Zarządzenie nr 123/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 18 kwietnia 2011 r. w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej
Zarządzenie nr 135/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 17 maja 2011 r. w sprawie: otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach w 2011 r.
Załącznik do Zarządzenia nr 135/2011 Wójta Gminy Hażlach z dn. 17 maja 2011 r.
Zarządzenie nr 285/11 Wójta Gminy Hażlach z dn. 26 października 2011 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji "Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012"

Załącznik do Zarządzenia nr 285/11 Wójta Gminy Hażlach z dn. 26 października 2011 r.

Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie: Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie "Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012"
Zarządzenie Wójta Gminy Hażlach z dn. 1 grudnia 2011 r.
Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Hażlach z dn. 1 grudnia 2011 r.

2010 

Zarządzenie nr 904/10 Wójta Gminy Hażlach z dn. 6 maja 2010 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na utworzenie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w Gminie Hażlach
Załacznik do Zarządzenia nr 904/10 Wójta Gminy Hażlach z dn. 6 maja 2010 r.   
Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach w sprawie ustalenia terminu 31 maja 2010 roku do zgłaszania osób do udziału w pracach komisji konkursowych rozstrzygających konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Hażlach       

Zarządzenie nr 1027/10 Wójta Gminy Hażlach z dn. 05.10.2010 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji "Programu współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi w 2011 r."
Załącznik do Zarządzenia nr 1027/10 Wójta Gminy Hażlach z dn. 05.10.2010 r.

Zarządzenie nr 1086/10 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowych  
Załącznik do Zarządzenia nr 1086/2010 Wójta Gminy Hażlach z dn. 30.11.010 r.  
Formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowych   
    
Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie: uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowym Gminy Hażlach na rok 2010    
Załącznik do projektu uchwały Rady Gminy Hażlach
(Program współpracy Gminy Hażlach z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku) 
Formularz zgłaszania opinii 
 
Zarządzenie nr 1028/10 Wójta Gminy Hażlach z dn. 05.10.2010 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji "Określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Hażlach w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu"
Załącznik do zarządzenia nr 1028/10 Wójta Gminy Hażlach z dn. 05.10.2010 r.

Projekt uchwały Rady Gminy Hażlach w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Hażlach w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Hażlach w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 

 

Cztery drużyny trampkarzy, w tym jedna z Czech, uczestniczyły w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu. 2 maja zawody zorganizował Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Hażlach.
Czytaj więcej: TURNIEJ Z CZECHAMI

W sobotę 1 maja w Zebrzydowicach odbyła się druga już impreza promocyjna Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina”, która grupuje osiem gmin z powiatu cieszyńskiego, w tym także Gminę Hażlach. Jednocześnie w miejscowym amfiteatrze rozpoczął się doroczny XVII Przegląd Zespołów Folklorystycznych „Złoty Kłos”.
Czytaj więcej: „CIESZYŃSKA KRAINA” W...

Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina” zaprasza na szkolenie/warsztaty z zakresu procedur aplikowania i zarządzania „Małymi Projektami” w ramach Osi  4 LEADER PROW na lata 2007 - 2013.
Przygotowano dwa terminy szkoleń:
- 7 maja 2010 r. (piątek), godz. 16.00-20.00, 
sala sesyjna Urzędu Miasta w Skoczowie, ul. Rynek 1,
lub
- 10 maja 2010 r. (poniedziałek), godz. 16.00-20.00,
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 21.

Czytaj więcej: MAŁE PROJEKTY "LGD"

Włączając się w akcję „Gazety Wyborczej” pod hasłem „Polska Biega” dyrektor Szkoły Podstawowej im. "Trzech Braci" w Hażlach zaprasza młodzież szkolną (czteroosobowe reprezentacje szkół podstawowych i sześcioosobowe reprezentacje gimnazjów) do udziału w zawodach biegowych, które odbędą się 7 maja (piątek) w Hażlachu (oficjalne rozpoczęcie o godz. 11.00).
Czytaj więcej: "POLSKA BIEGA" W HAŻLACHU

W niedzielę 2 maja Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Hażlach organizuje Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy o Puchar Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Impreza rozpocznie się na boisku sportowym w Hażlachu o godz. 13.30. W turnieju wezmą udział młodzi piłkarze z Hażlacha i Kończyc Wielkich oraz zagraniczni goście z MFK Karvina.
Czytaj więcej: MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ TRAMPKARZY

Wójt Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu zapraszają miłośników „królewskiej gry” na III Turniej Szachowy. Impreza odbędzie się  8 maja w sali widowiskowej GOK. Początek o godz. 9.00.
Czytaj więcej: III TURNIEJ SZACHOWY
Pochmurno

11°C

Hażlach

Pochmurno

Wilgotność: 86%

Wiatr: 22.53 km/h

  • 19 Wrz 2017

    Rain 12°C 6°C

  • 20 Wrz 2017

    Niewielkie zachmurzenie 10°C 8°C

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminyInternetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

Polecamy

Media o nas

"Strażacy w Rudniku świętowali"
"Wojsko zajęło folwark"
"Rok 2016 w Gminie Hażlach"
"Kto śpiewa - dwa razy się modli"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca